پرش لینک ها

ست مدیریتی

ست مدیریتی

ست مدیریتی مجموعه‌ای از وسایل و ابزارهایی است که برای کمک به مدیران عالی در انجام وظایف مدیریتی و سازماندهی کاربرد دارد. این ست شامل اقلامی مانند دفترچه‌های برنامه ریزی، دفترچه‌های یادداشت، قلم‌های مدیریتی، کیف مدیریتی و سایر ابزارهای مشابه است.

لیست محصولات

ست مدیریتی 5 تکه SK.201
ست مدیریتی 5 تکه SK.201 شامل:
 • سالنامه ترمو وزیری
 • کیف پول ترمو
 • پاور بانک 10000 میلی آمپر
 • خودکار فلزی
 • روان نویس فلزی
 • قابلیت چاپ لوگو بر روی تک تک آیتم های ست مدیریتی
 
ست مدیریتی 5 تکه SK.202
ست مدیریتی 5 تکه SK.202 شامل:
 • سالنامه ترمو وزیری
 • جاسوییچی
 • پاور بانک 10000 میلی آمپر
 • خودکار فلزی
 • جاکارتی
 • قابلیت چاپ لوگو بر روی تک تک آیتم های ست مدیریتی
 
ست مدیریتی 5 تکه SK.203
ست مدیریتی 5 تکه SK.203 شامل:
 • سالنامه ترمو وزیری
 • کیف پول ترمو
 • پاور بانک 10000 میلی آمپر
 • خودکار فلزی
 • جاکارتی
 • قابلیت چاپ لوگو بر روی تک تک آیتم های ست مدیریتی
 
ست مدیریتی 5 تکه SK.204
ست مدیریتی 5 تکه SK.204 شامل:
 • سالنامه ترمو وزیری
 • فلش 16 یا 32 گیگ همراه با جا کلیدی ( اختیاری)
 • پاور بانک 10000 میلی آمپر
 • خودکار فلزی
 • جا کارتی
 • قابلیت چاپ لوگو بر روی تک تک آیتم های ست مدیریتی
ست مدیریتی 5 تکه SK.205
ست مدیریتی 5 تکه SK.205 شامل :
 • یک سالنامه ترمو وزیری
 • فلش مموری 16GB یا 32GB (اختیاری)
 • اسپیکر
 • خودکار فلزی
 • جا کارتی
 • قابلیت چاپ لوگو بر روی تک تک آیتم های ست مدیریتی
ست مدیریتی 5 تکه SK.206
ست مدیریتی 5 تکه SK.206 شامل :
 • سالنامه ترمو وزیری
 • شارژر فندکی
 • پاور بانک 12000 میلی آمپر
 • خودکار فلزی
 • جاسوئیچی
 • قابلیت چاپ لوگو بر روی تک تک آیتم های ست مدیریتی
ست مدیریتی 6 تکه SK.207
ست مدیریتی 6 تکه SK.207 شامل:
 • سالنامه ترمو وزیری
 • اسپیکر
 • جاسوئیچی
 • پاوربانک 12000 میلی آمپر
 • شارژر فندکی
 • جاکارتی
 • قابلیت چاپ لوگو بر روی تک تک آیتم های ست مدیریتی
ست مدیریتی 5 تکه SK.208
ست مدیریتی 5 تکه SK.208 شامل :
 • سالنامه ترمو وزیری
 • پاور بانک 12000 میلی آمپر
 • اسپیکر
 • فلش مموری 16GB یا 32GB (اختیاری)
 • جا کارتی
 • قابلیت چاپ لوگو بر روی تک تک آیتم های ست مدیریتی
ست مدیریتی 5 تکه SK.209
ست مدیریتی 5 تکه SK.209 شامل:
 • سالنامه ترمو وزیری
 • اسپیکر
 • جاسوئیچی
 • خودکار فلزی
 • جا کارتی
 • قابلیت چاپ لوگو بر روی تک تک آیتم های ست مدیریتی
 
ست مدیریتی 5 تکه SK.210
ست مدیریتی 5 تکه SK.210 شامل:
 • سالنامه ترمو وزیری
 • اسپیکر
 • جاسوئیچی
 • خودکار فلزی
 • جا کارتی
 • قابلیت چاپ لوگو بر روی تک تک آیتم های ست مدیریتی
 
ست مدیریتی 5 تکه SK.211
ست مدیریتی 5 تکه SK.211 شامل:
 • سالنامه ترمو وزیری
 • اسپیکر
 • جاسوئیچی
 • خودکار فلزی
 • جا کارتی
 • قابلیت چاپ لوگو بر روی تک تک آیتم های ست مدیریتی
 
ست مدیریتی 5 تکه SK.212
ست مدیریتی 5 تکه SK.212 شامل:
 • سالنامه ترمو وزیری
 • اسپیکر
 • جاسوئیچی
 • خودکار فلزی
 • جا کارتی
 • قابلیت چاپ لوگو بر روی تک تک آیتم های ست مدیریتی
 
ست مدیریتی 5 تکه SK.213
ست مدیریتی 5 تکه SK.213 شامل:
 • سالنامه ترمو وزیری
 • اسپیکر
 • جاسوئیچی
 • خودکار فلزی
 • جا کارتی
 • قابلیت چاپ لوگو بر روی تک تک آیتم های ست مدیریتی
 
ست مدیریتی ۵ تکه SK.214
ست مدیریتی 5 تکه SK.214 شامل:
 • سالنامه ترمو اروپایی
 • اسپیکر
 • شارژر فندکی
 • فلش کارتی 16GB یا 32GB (اختیاری)
 • هندزفری
 • قابلیت چاپ لوگو بر روی تک تک آیتم های ست مدیریتی
ست مدیریتی ۵ تکه SK.215
ست مدیریتی 5 تکه SK.215 شامل:
 • سالنامه ترمو اروپایی
 • اسپیکر
 • جاسوئیچی
 • خودکار فلزی
 • جاکارتی
 • قابلیت چاپ لوگو بر روی تک تک آیتم های ست مدیریتی
ست مدیریتی ۵ تکه SK.216
ست مدیریتی 5 تکه SK.216 شامل:
 • سالنامه ترمو وزیری
 • اسپیکر
 • فلش مموری 16GB یا 32GB (اختیاری)
 • جاسوئیچی
 • خودکار فلزی
 • قابلیت چاپ لوگو بر روی تک تک آیتم های ست مدیریتی
ست مدیریتی 7 تکه SK.217
ست مدیریتی 7 تکه SK.217 شامل :
 • سالنامه ترمو اروپایی
 • پاوربانک
 • شارژر فندکی
 • جاسوئیچی
 • فلش مموری 16GB یا 32GB (اختیاری)
 • روان نویس فلزی
 • خودکار فلزی
 • قابلیت چاپ لوگو بر روی تک تک آیتم های ست مدیریتی
ست مدیریتی ۵ تکه SK.218
ست مدیریتی 5 تکه SK.218 شامل:
 • سالنامه ترمو اروپایی
 • شارژر فندکی
 • هولدر موبایل
 • جاسوئیچی
 • جاکارتی
 • قابلیت چاپ لوگو بر روی تک تک آیتم های ست مدیریتی
ست مدیریتی ۵ تکه SK.219
ست مدیریتی 5 تکه SK.219 شامل:
 • سالنامه ترمو وزیری
 • اسپیکر
 • شارژر فندکی
 • خودکار فلزی
 • جاکارتی
 • قابلیت چاپ لوگو بر روی تک تک آیتم های ست مدیریتی
 
ست مدیریتی ۵ تکه SK.220
ست مدیریتی 5 تکه SK.220 شامل:
 • سالنامه ترمو وزیری
 • پاوربانک
 • جاسوئیچی
 • خودکار فلزی
 • جاکارتی
 • قابلیت چاپ لوگو بر روی تک تک آیتم های ست مدیریتی
 
ست مدیریتی ۵ تکه SK.221
ست مدیریتی 5 تکه SK.221 شامل:
 • سالنامه ترمو وزیری
 • اسپیکر
 • خودکار فلزی
 • فلش مموری 16GB یا 32GB (اختیاری)
 • جا کارتی
 • قابلیت چاپ لوگو بر روی تک تک آیتم های ست مدیریتی
ست مدیریتی ۵ تکه SK.222
ست مدیریتی 5 تکه SK.222 شامل:
 • سالنامه ترمو وزیری
 • جا کارتی
 • شارژر فندکی
 • فلش مموری 16GB یا 32GB  همراه جاکلیدی ( اختیاری)
 • خودکار فلزی
 • قابلیت چاپ لوگو بر روی تک تک آیتم های ست مدیریتی
 
ست مدیریتی ۵ تکه SK.223
ست مدیریتی 5 تکه SK.223 شامل:
 • سالنامه ترمو وزیری
 • جاسوئیچی
 • هولدر موبایل
 • خودکار فلزی
 • جا کارتی
 • قابلیت چاپ لوگو بر روی تک تک آیتم های ست مدیریتی
 
ست مدیریتی 6 تکه SK.224
ست مدیریتی 6 تکه SK.224 شامل:
 • سالنامه ترمو وزیری
 • اسپیکر
 • شارژر فندکی
 • کابل شارژ
 • فلش مموری 16GB یا 32GB همراه جاکلیدی (اختیاری)
 • خودکار فلزی
 • قابلیت چاپ لوگو بر روی تک تک آیتم های ست مدیریتی
ست مدیریتی ۵ تکه SK.225
ست مدیریتی 5 تکه SK.225 شامل:
 • سالنامه ترمو وزیری
 • اسپیکر
 • شارژر فندکی
 • فلش مموری 16GB یا 32GB (اختیاری)
 • جا کارتی
 • قابلیت چاپ لوگو بر روی تک تک آیتم های ست مدیریتی
ست مدیریتی ۵ تکه SK.226
ست مدیریتی ۵ تکه SK.226شامل:
 • سالنامه ترمو وزیری
 • کیف پول ترمو
 • جاسوئیچی
 • فلش مموری 16GB یا 32GB (اختیاری)
 • پاوربانک
 • قابلیت چاپ لوگو بر روی تک تک آیتم های ست مدیریتی
ست مدیریتی ۵ تکه SK.227
ست مدیریتی ۵ تکه SK.227 شامل :
 • سالنامه ترمو وزیری
 • کیف پول ترمو
 • خودکار فلزی
 • جاسوئیچی
 • جا کارتی
 • قابلیت چاپ لوگو بر روی تک تک آیتم های ست مدیریتی
ست مدیریتی ۵ تکه SK.228
ست مدیریتی 5 تکه SK.228 شامل:
 • سالنامه ترمو وزیری
 • کیف پول ترمو
 • خودکار فلزی
 • جاسوئیچی
 • جا کارتی
 • قابلیت چاپ لوگو بر روی تک تک آیتم های ست مدیریتی
ست مدیریتی ۵ تکه SK.229
ست مدیریتی 5 تکه SK.229 شامل:
 • سالنامه ترمو وزیری
 • کیف پول ترمو
 • خودکار فلزی
 • جاسوئیچی
 • جا کارتی
 • قابلیت چاپ لوگو بر روی تک تک آیتم های ست مدیریتی
ست مدیریتی ۵ تکه SK.230
ست مدیریتی 5 تکه SK.230شامل:
 • سالنامه ترمو وزیری
 • کیف پول ترمو
 • خودکار فلزی
 • جاسوئیچی
 • جا کارتی
 • قابلیت چاپ لوگو بر روی تک تک آیتم های ست مدیریتی
ست مدیریتی ۵ تکه SK.231
ست مدیریتی 5 تکه SK.231 شامل:
 • سالنامه ترمو وزیری
 • کیف پول ترمو
 • خودکار فلزی
 • جاسوئیچی
 • جا کارتی
 • قابلیت چاپ لوگو بر روی تک تک آیتم های ست مدیریتی
ست مدیریتی ۵ تکه SK.232
ست مدیریتی 5 تکه SK.232 شامل:
 • سالنامه ترمو وزیری
 • کیف پول ترمو
 • خودکار فلزی
 • جاسوئیچی
 • جا کارتی
 • قابلیت چاپ لوگو بر روی تک تک آیتم های ست مدیریتی
ست مدیریتی ۵ تکه SK.233
ست مدیریتی 5 تکه SK.233 شامل:
 • سالنامه ترمو وزیری
 • کیف پول ترمو
 • خودکار فلزی
 • جاسوئیچی
 • جا کارتی
 • قابلیت چاپ لوگو بر روی تک تک آیتم های ست مدیریتی
ست مدیریتی ۵ تکه SK.234
ست مدیریتی 5 تکه SK.234 شامل:
 • سالنامه ترمو وزیری
 • کیف پول ترمو
 • خودکار فلزی
 • جاسوئیچی
 • جا کارتی
 • قابلیت چاپ لوگو بر روی تک تک آیتم های ست مدیریتی
ست مدیریتی ۵ تکه SK.235
ست مدیریتی 5 تکه SK.235 شامل:
 • سالنامه ترمو وزیری
 • کیف پول ترمو
 • خودکار فلزی
 • جاسوئیچی
 • جا کارتی
 • قابلیت چاپ لوگو بر روی تک تک آیتم های ست مدیریتی
ست مدیریتی ۵ تکه SK.236
ست مدیریتی 5 تکه SK.236 شامل:
 • سالنامه ترمو وزیری
 • کیف پول ترمو
 • خودکار فلزی
 • جاسوئیچی
 • جا کارتی
 • قابلیت چاپ لوگو بر روی تک تک آیتم های ست مدیریتی
ست مدیریتی ۵ تکه SK.237
ست مدیریتی 5 تکه SK.237 شامل:
 • سالنامه ترمو وزیری
 • کیف پول ترمو
 • خودکار فلزی
 • جاسوئیچی
 • جا کارتی
 • قابلیت چاپ لوگو بر روی تک تک آیتم های ست مدیریتی
ست مدیریتی ۵ تکه SK.238
ست مدیریتی 5 تکه SK.238 شامل:
 • سالنامه ترمو وزیری
 • کیف پول ترمو
 • خودکار فلزی
 • جاسوئیچی
 • جا کارتی
 • قابلیت چاپ لوگو بر روی تک تک آیتم های ست مدیریتی
ست مدیریتی ۵ تکه SK.239
ست مدیریتی 5 تکه SK.239 شامل:
 • سالنامه ترمو وزیری
 • کیف پول ترمو
 • خودکار فلزی
 • جاسوئیچی
 • روان نویس فلزی
 • قابلیت چاپ لوگو بر روی تک تک آیتم های ست مدیریتی
ست مدیریتی ۵ تکه SK.240
ست مدیریتی 5 تکه SK.240 شامل:
 • سالنامه ترمو وزیری
 • کیف پول ترمو
 • خودکار فلزی
 • جاسوئیچی
 • جا کارتی
 • قابلیت چاپ لوگو بر روی تک تک آیتم های ست مدیریتی
ست مدیریتی ۵ تکه SK.241
ست مدیریتی 5 تکه SK.241 شامل:
 • سالنامه ترمو وزیری
 • کیف پول ترمو
 • خودکار فلزی
 • جاسوئیچی
 • فلش مموری 16GB یا 32GB با جا کلیدی (اختیاری)
 • قابلیت چاپ لوگو بر روی تک تک آیتم های ست مدیریتی
ست مدیریتی 6 تکه SK.242
ست مدیریتی 6 تکه SK.242 شامل:
 • سالنامه ترمو وزیری
 • اسپیکر
 • شارژر فندکی
 • خودکار فلزی
 • جا کارتی
 • کابل شارژ
 • قابلیت چاپ لوگو بر روی تک تک آیتم های ست مدیریتی

سوالات متداول

سوالات متداول

سوالات پرتکرار در زمینه ست مدیریتی

برای راحتی شما مشتریان گرامی ما سعی کردیم برخی از سوالات پرتکرار شما در زمینه ست مدیریتی را در این قسمت پاسخ دهیم. در صورتی که پاسخ سوال خود را پیدا نکردید میتوانید از بخش تماس با ما با کارشناسان ما صحبت کنید تا شما را راهنمایی کنند.

عناصر موجود در یک ست مدیریتی ممکن است متنوع باشند، اما برخی از عناصر معمول عبارتند از:

 • سالنامه
 • دفترچه یادداشت: برای یادداشت‌های روزانه، ایده‌ها و جزئیات مهم.
 • قلم مدیریتی
 • کیف مدیریتی
 • بلاک‌نوت: برای نوشتن یادداشت‌های کاری، پروژه‌ها و جلسات.
 • با هدیه دادن ست مدیریتی که لوگوی شما بر روی آن ثبت شده نام شرکت شما در ذهن مشتری خواهد ماند.
 • افزایش بهره‌وری
 • با هزینه کم می توانید بازاریابی کنید.
 • جز هدایای شیک و مناسب بشمار می‌آیند.
 • افزایش شناخت و آگاهی از حوزه کاری شرکت و یا ارگان در مدیران دیگر.

ست مدیریتی در اصل برای مدیران طراحی شده است؛ اما ابزارهای موجود در آن می‌توانند برای همه افراد مفید باشند. به عنوان مثال، دفترچه برنامه ریزی و دفترچه یادداشت می‌توانند برای هر شخصی که نیاز به برنامه‌ریزی و نوشتن یادداشت‌ها دارد، مفید باشند.

 • بررسی کنید کدام ابزارهای ست مدیریتی برای شما ضروری است و کدام موارد برای شما بیشترین اهمیت را دارند.
 • اندازه و قابلیت حمل: به عنوان مثال، آیا به یک کیف مدیریتی کوچک و قابل حمل نیاز دارید یا به یک کیف بزرگتر که امکان حمل ابزارهای بیشتر را فراهم کند؟
 • کیفیت مواد و ساختار: مطمئن شوید که ست مدیریتی انتخابی از مواد با کیفیت ساخته شده است که مقاومت و دوام لازم را داشته باشد. همچنین، ساختار آن باید عملکرد بهینه را فراهم کند و طراحی مرتب و منظمی داشته باشد.
 • قیمت: بودجه خود را برای ست مدیریتی مشخص کنید و محصولات موجود را بررسی کنید تا در محدوده قیمتی خود بمانید.
 • بررسی نظرات و بازخوردهای مشتریان مورد نظر .

معرفی محصول

کاربرد ست مدیریتی تبلیغاتی

ست مدیریتی تبلیغاتی، مجموعه ای از لوازم کاربردی برای مدیران و کارمندان یا دانشجویان می باشد که می تواند شامل اجزای متعدد و متنوعی باشد که علاوه بر اهداف تبلیغاتی،  یک هدیه ارزنده برای ارائه به دوستان و آشنایان است. این نوع هدیه، کاربرد زیادی در تبلیغات دارد و بعنوان یک نماد ارزشی توسط بسیاری از شرکت ها برای ارائه به مدیران سایر شرکتها مورد توجه است که در جلب اعتماد، نمایش اعتبار یک برند، وفاداری و ارتباط خوب با مخاطبان تاثیر مستقیم زیادی دارد. این محصول مجموعه ای از ابزارهای کاربردی در قالب یک پکیج زیبا و شیک است که میتواند شامل لوگو، اطلاعات تماس و شعار تبلیغاتی شرکت شما باشد.

اجزا ست مدیریتی تبلیغاتی

ست مدیریتی در سال های اخیر شکل های متنوعی به خود گرفته و اجزای متفاوتی مانند فلش مموری ، چراغ قوه ، پاوربانک ، جا کارتی ، شارژر و… را نیز شامل می شود که تغییر در تعداد اجزای این ست ها به طور مستقیم بر روی قیمت ست مدیریتی تاثیر گذار است.